Wczytuję dane...

Odbierz Ipad Air 2 w szalonej promocji

Odbierz Ipad Air 2 w szalonej promocji

Dni stają się dłuższe i coraz cieplejsze.

Za kilkanaście dni zaczniemy wszyscy myśleć już o nadchodzącym sezonie letnim i tłumach gości jacy będą odwiedzać Państwa hotele. Jesteśmy przekonani, że to co z pewnością zapamiętają to śnieżnobiała i pachnąca pościel hotelowa.

Aby umilić Państwu proces wydawania środków na tekstylia hotelowe przygotowaliśmy niezwykle atrakcyjną promocję.

Akcją objęte są wszystkie produkty z naszej oferty:

  • pościel hotelowa
  • ręczniki hotelowe
  • dywaniki hotelowe
  • kołdry i poduszki hotelowe
  • szlafroki hotelowe
  • bazy i materace

Zakupy produktów objętych promocją są nagradzane niezwykle ciekawymi prezentami: bonami Sodexo Pass oraz nagrodą główną czyli Ipad Air 2 firmy Apple o pojemności 64GB.

Promocja rusza już 23.02.2015 i będzie trwała do 31.03.2015


 

Regulamin promocji „Szalone nagrody dla klientów www.4horeca.com.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Szalone nagrody dla klientów www.4horeca.com.pl”.

2. Organizatorem Promocji jest Polska Grupa Tekstylna Sp. z o. o. z siedzibą w Szałszy, przy ul.Cisowej 28 (Organizator).

3. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i skierowana jest do klientów dokonujących zakupów produktów promocyjnych w cenach określonych na stronie www.4horeca.com.pl

4. Produkty Promocyjne to artykuły dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym 4horeca.com.pl

5. Promocja rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2015 i trwa do dnia 31 marca 2015.

6. Nagrodami są Apple Ipad Air 2 64GB oraz bony zakupowe Sodexo Pass.

II. ZASADY PROMOCJI

1. Przedmiotem promocji jest jednorazowy zakup (na jednej fakturze VAT) Produktów Promocyjnych o wartości minimalnej 5000 PLN netto.

2. Nagrody przyznawane są w zależności od wartości kupionych Produktów Promocyjnych w cenach netto według poniższej tabeli:

Wartość zakupu netto

Nagroda

od 5 000 do 7 000 PLN

Bony Sodexo Pass o wartości 600 PLN

od 7 001 do 10 000 PLN

Bony Sodexo Pass o wartości 750 PLN

od 10001 do 15 000 PLN

Bony Sodexo Pass o wartości 1 250 PLN

15 0001 do 25 000 PLN

Bony Sodexo Pass o wartości 2 000 PLN

powyżej 25 001 PLN

Ipad Air 2 64 GB

3.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek zapłaty podatku od otrzymanych w Promocji nagród, ciąży na beneficjentach tych nagród.

4. Warunkiem otrzymania nagrody jest dokonanie zapłaty za zakupione Produkty Promocyjne.

5. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora na adres podany przez Klienta. Wysyłka nastąpi w terminie 5 dni od daty zapłaty za Produkty Promocyjne.

IV. REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać listownie na adres Organizatora: ul. Cisowa 28, 42-677 Szałsza lub na adres e-mail: promocja@grupatekstylna.pl

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Klienta niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.

3.Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony e mailem (o ile będzie podany) albo listem zwykłym.

4. W przypadku, gdy Uczestnik w związku z zakupem Produkt Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych skorzysta z prawa do udziału w Promocji i otrzyma Nagrodę wówczas nie będzie mógł dokonać zwrotu zakupionych Produktów Promocyjnych. Powyższe postanowienie nie wyłącza praw Uczestnika unormowanych w szczególności w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.), wynikających z gwarancji lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową."

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Materiały promocyjno-reklamowe związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny. Wiążąca moc prawną maja wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

3. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4,poz. 27, z późniejszymi zmianami).

4. Regulamin Promocji, będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora.