Wczytuję dane...

Dostarczamy tekstylia hotelowe do Akademii Obrony Narodowej w Warszawie

Celem studiów w Akademii Obrony Narodowej jest uzyskanie przez jej wojskowych absolwentów wiedzy i nabycie umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji w dowództwach, sztabach, uczelniach, instytucjach wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa.

W przypadku osób cywilnych AON kształci studentów na potrzeby obronności państwa.

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w każdej instytucji administracji centralnej lub samorządowej związanej z obronnością i bezpieczeństwem kraju, np. Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, urzędach wojewódzkich i marszałkowskich, urzędach miast, powiatów i gmin, a także w instytucjach badawczo-naukowych.

W wyniku wygrane przetargu Polska Grupa Tekstylna wybrana została jako dostawca bardzo szerokiego spektrum tekstyliów hotelowych na potrzeby Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Nasze dostawy obejmują następujące produkty:

  • ręczniki hotelowe
  • pościel hotelową
  • obrusy
  • koce
  • kołdry i poduszki

Musimy podkreślić, że wolumen współpracy jest naprawdę duży a wszystkie zamówione przez AON produkty nasza spółka dostarczy w niezwykle szybkim terminie.